PC De Gooiers

Over de vereniging

Iedere zaterdag (of zondag, indien er zaterdag competitie wordt gespeeld) is er gelegenheid om eens te komen kennismaken. Dit kan als introducé van een verenigingslid tot 1 oktober 2016 of op persoonlijke titel op dinsdag- of donderdagmorgen van 09.00 uur tot een uur of twaalf en op zondag vanaf 14.00 uur tot een uur of vijf (vanaf 13.00 uur als er een intern toernooi gehouden wordt).

 C4X4054w600Voor de juiste aanvangstijden bezoekt u de kalender op deze website. Het verdient aanbeveling bijtijds aanwezig te zijn omdat er vooraf teams geformeerd worden. Ook worden er een aantal toernooien georganiseerd die vrij toegankelijk zijn voor introducés. Voor de eerste paar keer kunnen we u van spelmateriaal (boules) voorzien.

Hiervoor kunt u zich wenden tot de barbezetting of de wedstrijdleider.