Klik op de rode balk hierboven om het reglement te bekijken

Algemeen Toernooireglement Retro Triplette Cyclus
Jubileum Editie
(2019-2020)

Bij deelname aan alle toernooien van P.C. De Gooiers, waaronder de Retro Triplette Cyclus, is de Privacy Verklaring van P.C. De Gooiers van kracht,

zie ook Privacy Verklaring (http://degooiers.com/actueel/privacyverklaring).

De Retro Triplette Cyclus wordt gespeeld op
zondag 27 oktober 2019, 8 december 2019 en 26 januari 2020

Elk equipe bestaat uit 3 spelers (triplette). Er zijn over de 3 speeldagen maximaal 3 invallers per equipe toegestaan waarvan maximaal 1 invaller per dag om mee te blijven doen voor het Algemeen Klassement (zie ook het kopje Vervangers / Invallers / wisselspelers).

Inschrijving:

 • · Inschrijving vind plaats door aanmelden via OnTip.
 • · De inschrijving is mogelijk t/m 25 oktober 2019, met vijf voorwaarden (zie volgende punten).
 • · 1e voorwaarde op inschrijving: de inschrijving is pas definitief wanneer het volledige inschrijvingsbedrag van het hele team (€ 72,00) is betaald.
 • · 2e voorwaarde op inschrijving: De volgorde van inschrijving wordt bepaald op basis van (het moment van) betaling van het inschrijfgeld van het hele team.
 • · 3e voorwaarde op inschrijving: Er wordt bij aanvang van het toernooi alleen een even aantal equipes toegelaten. Hierdoor zal aan het eind van de inschrijvingsperiode (om 23.59 uur op 25 oktober 2019) de laatste ONEVEN makende equipe niet geaccepteerd worden. Deze equipe, dat dus het aantal inschrijvingen met hun laatste aanmelding oneven maakt, zal op 26 oktober 2019 bericht krijgen dat deze niet geaccepteerd is voor inschrijving. Deze equipe wordt vervolgens als eerste gegadigde op de reservelijst geplaatst.
  => Dus om zeker te zijn van deelname dien je vóór 26 oktober 2019 ingeschreven, betaald èn de laatste evenmakende positie op de definitieve inschrijflijst te hebben.
 • · 4e voorwaarde op inschrijving: Het minimum aantal inschrijvingen is 16. Het maximum aantal inschrijvingen is 32.
 • · 5e voorwaarde op inschrijving: Zodra de eerste toernooidag (27 oktober 2019) een aanvang heeft genomen en het ingeschreven team besluit om wat voor reden dan ook zich terug te trekken (voor 1 of meerdere dagen) vervalt het recht op restitutie van het (volledige c.q. resterende) inschrijfgeld. Je schrijft in voor de gehele cyclus, niet voor 3 losse toernooidagen.

Inschrijfgeld betaling = definitieve inschrijving
De definitieve inschrijving wordt bepaald door de betaling van het inschrijfgeld ad €72,00 per equipe (= € 8,00 p.p.p.d.) voor de gehele cyclus (dus voor 3 spelers voor 3 toernooidagen).

Betaling van € 72,00 dient te geschieden via 
iDeal-betaling via OnTip (direct na inschrijving)
- of via een bankoverschrijving naar ING bankrekening NL30 INGB 0004464002 t.n.v. PC De Gooiers, o.v.v. “Cyclus + <Achternaam equipecaptain>”.

Het betaalmoment bepaalt de volgorde van inschrijving.


‘1e 10 Inschrijf actie’

De 1e 10 volledige teams (3 namen), die vóór 16-09-2019 ingeschreven hebben, ontvangen een bar-tegoed van € 10,00 per team, te besteden aan de bar van P.C. “De Gooiers”.

      Voorwaarden '1e 10 Inschrijf actie':

 1. De '1e 10 Inschrijf actie' is geldig in de periode van 19-08-2019 t/m 18-09-2019 voor de 1e 10 ingeschreven teams.
 2. Het ingeschreven team (minimaal 2 van de 3 initiëel ingeschreven teamleden maken deel uit van het definitieve team) hoeft nog niet betaald te hebben om op 18-09-2019 deel uit te maken van de 1e 10 inschrijvingen, maar neemt wel uiteindelijk deel aan de Retro Triplette Cyclus Jubileum Editie
 3. Het bar-tegoed van € 10,00 wordt op de eerste toernooidag (27-10-2019) overhandigd aan het betreffende definitief deelnemende team
 4. Slechts de eerste 2 “De Gooiers”-leden teams (bestaande uit 3 “De Gooiers” leden) kunnen aanspraak maken op de ‘1e 10 Inschrijfactie’-bartegoeden. Indien er meer (dan 2) “De Gooiers”-leden teams onderdeel uitmaken van de 1e 10 inschrijvingen (binnen de gestelde periode), vervalt hun deelname aan deze actie en komt in hun plaats elk volgende ingeschreven niet-“De Gooiers”-team binnen de betreffende periode in aanmerking tot het aantal van 10 inschrijvingen is gecompleteerd.

Deelname De Gooiers-leden-equipes
Het aantal deelnemende equipes van P.C. De Gooiers is (bij 25 of meer ingeschreven equipes) gelimiteerd op maximaal 6 volledige P.C. De Gooiers equipes, waarvan dus elke equipe (bij inschrijving) uit 3 De Gooiers leden bestaat. Bij 24 of minder ingeschreven equipes kunnen maximaal 8 volledige De Gooiers equipes (dus equipes waarvan alle drie de spelers bestaan uit De Gooiers leden) deelnemen aan de Retro Triplette Cyclus. 

De equipes waarvan de equipe dus (bij inschrijving)  uit maximaal 2 De Gooiers-leden bestaan vallen niet onder deze regel. Deze equipes zijn verplicht om tijdens 2 van de 3 speeldagen met minimaal 1 niet-De Gooiers lid te spelen. Bij niet voldoen aan deze (maximaal 2 De Gooiers leden) regel zullen de betreffende spelers in de volgende editie (het jaar daarop) uitgesloten worden van deelname.

Aan het eind van dit Algemene Toernooireglement vind u het Aanvullend Toernooireglement Specifiek (en alleen geldend) voor equipes die bestaan uit De Gooiers-leden.

Loting
De loting vind éénmalig plaats bij aanmelding op de 1e speeldag (27 oktober 2019).

Systeem
Er worden enkele afwijkende regels gehanteerd, voor met name het 'op tijd spelen', maar verder wordt er gespreeld volgens de regels van de NJBB. 

Elke speeldag worden er 2 voorronde partijen (op tijd) gespeeld:
45-50 minuten + een extra mêne. (+ alleen bij gelijke stand na de extra mêne nog een 2e exra mêne)

De uitslagen, die niet geëindigd zijn op 13-... maar b.v. geëindigd zijn op 10-5 of 9-2 worden door de wedstrijdleiding omgerekend naar een 13-... stand (met hetzelfde saldo, dus:) 10-5 wordt 13-8 en 9-2 wordt 13-6. De teams dienen zelf hun (werkelijke!) uitslagen (dus 10-5 of 9-2 of 13-4 te noteren bij de westrijdtafel op het door de wedstrijdleiding beschikbaar gestelde formulier. De wedstrijdleiding zal vervolgens de utislag omrekenen en verwerken naar de 13-... uitslag.

Na de voorronde partijen volgt indeling in A en B poule, afhankelijk van de rangorde na de voorronden. De rangschikking na de voorronde partijen wordt opgemaakt op basis van:

 1. aantal gewonnen partijen
 2. saldo
 3. resultaat 1voorronde partij (bepaling is gebaseerd op basis van a. en b., zie hierboven), waarbij gesteld dient dat het team dat (b.v.) met een uitslag van 13-8 heeft gewonnen hoger eindigt dan het team dat (weliswaar ook met een saldo van +5) met 10-5 wint. Want men heeft zelf meer punten behaald. Tevens eindigt het team dat met 10-5 wint (in dit voorbeeld) hogel dan een team dat met 8-3 wint. En het omgekeerde geldt voor de team die met deze uitslagen verloren hebben. 
 4. resultaat 2evoorronde partij (bepaling is gebaseerd op basis van a. en b., zie hierboven), waarbij gesteld dient dat het team dat (b.v.) met een uitslag van 13-8 heeft gewonnen hoger eindigt dan het team dat (weliswaar ook met een saldo van +5) met 10-5 wint. Want men heeft zelf meer punten behaald. Tevens eindigt het team dat met 10-5 wint (in dit voorbeeld) hogel dan een team dat met 8-3 wint. En het omgekeerde geldt voor de team die met deze uitslagen verloren hebben. 
 5. bij gelijk na punt d. dient de volgende vraag gesteld te worden: Heeft de tegenstander van wie men de 1epartij (in de voorronde) gewonnen heeft zich geplaatst voor de A? Indien ja, dan eindigt dát team beter dat een tegenstander heeft gehad waarvan gewonnen is in de 1e voorronde partij én dat het hoogst in de A geplaatst is (plaats 1 t/m 16).
 6. Bij gelijk na punt e. dient de volgende vraag gesteld te worden: Heeft de tegenstander van weie men de 2e partij (in de voorronde) gewonnen heeft zich geplaatst voor de A? Indien ja, dan eindigt dát team beter dat een tegenstander heeft gehad waarvon gewoen is in de 2e voorronde partij én dat het hoogst in de A geplaatst is (plaats 1 t/m 16)
 7. indien er dan nog een gelijke stand is, wordt er geloot.

Bij 16-24 ingeschreven equipes, plaatsen de 8 equipes met het minste resultaat zich voor de 1e ronde in de B-poule, de resterende (8-16) equipes spelen hun cadrage partij in de 1e ronde van de A-poule. Tenzij er daardoor 16 equipes naar de A-poule gaan (dus in het geval van 24 of meer ingeschreven teams). In het geval van meer dan 24 ingeschreven equipes worden er meer dan 8 equipes naar de B-poule overgebracht, waarna in beide poules de nodige equipes hun achtste finale / cadrage partij spelen voor plaatsing voor de kwartfinales.

Indien er slechts 16 ingeschreven teams zijn, worden de 2 voorronden partijen niet op tijd gespeeld. Er wordt dan tevens geen cadrage partij gespeeld. Dan is er na de voorronden meteen de kwartfinale voor beide poules.

Plaatsing in de poules
De plaatsing in de 1e ronde van de A en B poule wordt bepaald volgens het (van het aantal inschrijvingen afhankelijke en) bekendgemaakte wedstrijdschema en vind plaats o.b.v. de rangorde na de voorronden (de als 1e geplaatste na de voorronden speelt tegen de als 16geplaatste, de 2e geplaatste speelt tegen 15e, de 3e tegen de 14e etc). De verliezers in de 1e ronde in de A en B poule gaan naar de respectievelijke A complementaire en B complementaire. De winnaars blijven in hun oorspronkelijke poule. Vanaf de 2e ronde in de poules (en 1e ronde in complementaire poules) ben je bij verlies klaar, tenzij het verlies in de halve finale van de A en B poule plaatsvindt, want dan dient nog om de 3e en 4e plaats gespeeld te worden.

Op tijd spelen
Hier worde de nodige, op de regels van de NJBB, afwijkende regels toegepast.
Vanaf de 1/8 finales (de hoofdfase van het toernooi, dus na de 2 voorronde partijen) wordt niet meer op tijd gespeeld.
Alleen de 2 voorronde partijen worden op tijd gespeeld.
Voor de ‘op tijd’ wedstrijden worden de banen toegewezen. Daarna (dus vanaf de eerste ronde in de hoofdfase van het toernooi) is het vrije keuze. De partijen dienen met ‘op tijd’-spelen gespeeld te worden op afgebakende banen en ‘carré’ (dus ‘uit’ is wat buiten de belijning komt). Bij het uitwerpen van de but dient de minimale afstand van de but tot de uitlijn 50 cm te zijn.

De vermelde ‘op tijd’ partijen hebben allen de volgende eigenschappen:
  - 10-15 minuten voor aanvang van de volgende ronde wordt door de wedstrijdleiding het tijdstip   
        van aanvang van de volgende ‘op tijd’ wedstrijd-ronde omgeroepen.
  - 5 minuten voor aanvang van de ‘op tijd’ partijen wordt een aankondiging door de
        wedstrijdleiding gegeven. Verzocht wordt dan om uiterlijk dan te kijken op welke baan gespeeld
        dient te worden, tegen wie te spelen en naar de betreffende baan te gaan, zodat tijdig (ten
        tijde van het 1e fluitsignaal) begonnen kan worden met de partij.
  - er wordt 45-50 minuten gespeeld vanaf het 1e fluitsignaal
  - de arbiter geeft het 2e fluitsignaal op een willekerurig moment tussen minuut 45 en 50 (kan dus b.v. zijn op minuut 47 en 33 seconden)
  - indien de partij geen aanvang heeft genomen nadat het 1e fluitsignaal heeft geklonken en één
    der equipes is wel reeds volledig beschikbaar (en heeft zich gemeld bij de wedstrijdleiding),
    dan krijgt de aanwezige equipe voor elke 5 minuten van afwezigheid van de afwezige
    equipe 1 punt toegekend (na 5 minuten = 1-0, + 5 minuten = 2-0 etc).
  - ... de volgende mêne begint op het moment dat de punten geteld zijn.
  - na het 2e fluitsignaal (na 45-50 minuten speeltijd) dient de lopende mêne (die nog bezig was ten tijde van het fluitsignaal) uitgespeeld te worden...
  - én dient er daarna nog een extra mêne gespeeld te worden; 

   - (afwijkende regel=) … bij en tijdens het spelen van de extra mêne (na het 2e fluitsignaal na
             45-50 minuten) mag de mêne c.q. but in alle gevallen (behalve indien de tegenstander geen
             boules meer heeft) niet geannuleerd respectievelijk buiten de baan gespeeld worden.
             De but dient derhalve bij aanvang van de extra werpronde gemarkeerd te worden. Indien de
             but toch buiten de baan geraakt, dan dient de but teruggelegd te worden op de gemarkeerde
             positie. De boules die buiten de baan zijn geraakt tijdens de extra werpronde, blijven ‘uit’. Het
             spel gaat verder na terugplaatsing van de but.
         - (afwijkende regel =) … alleen indien de stand gelijk is na afloop van de extra mene (na het
             fluitsignaal), dient er nóg een 2e extra (beslissende) mêne gespeeld te worden
         - (afwijkende regel =) … ook bij en tijdens het spelen van de 2e extra mêne mag de
             mêne c.q. but in alle gevallen (behalve indien de tegenstander geen boules meer heeft) niet
             geannuleerd respectievelijk buiten de baan gespeeld worden. De but dient derhalve ook bij
             aanvang van de 2e extra mêne gemarkeerd te worden. Indien de but toch buiten de baan
             geraakt, dan dient de but teruggelegd te worden op de gemarkeerde positie. De boules die
             buiten de baan zijn geraakt tijdens de laatste extra mêne, blijven ‘uit’.
             Het spel gaat verder na terugplaatsing van de but.  
   - Indien de but tijdens de extra mêne en/of tijdens de 2e extra mêne buiten de baan
             geraakt en alleen 1 van de 2 partijen heeft nog boules, dan tellen de overgebleven boules als
             punten. En na deze puntentelling dient de stand opgemaakt te worden.
  - (afwijkende regel=) de uitslag zal bestaan uit de winst / verlies en het verschil in punten tussen de partijen, dus
        bv 10-8 betekent een winst/verlies met een saldo van +2/-2. Of de gebruikelijk uitslag met    
        13-… als eindstand. 
  - (afwijkende regel=) het verlaten van de partij voor toiletbezoek door een speler is toegestaan vanaf het moment
        dat deze al zijn boules heeft gespeeld in de werpronde en er toestemming is van de
        scheidsrechter. De partij gaat gewoon door, ook bij te laat terugkomen van de toiletganger.
        De toegestane speeltijd van één minuut blijft van toepassing.

Dagprijzen
Per speeldag zijn er in de A en B poule 4 prijzen. Er dient in de A en B poule nog wel om de 3e en 4e plek gespeeld te worden. In de A complementaire en de B complementaire zijn er 2 prijzen. Zie voor de geldbedragen het kopje Garantie % Algemene Geldprijzen.


Garantie Jubileum Bonusprijzen
Ter viering van het 40 jarig Jubileum worden Bonus prijzen uitgedeeld. Deze Jubileum Bonusprijzen worden (bovenop de algemene prijzen) per speeldag uitgekeerd aan de winnende equipe die dagwinnaar is geworden (1e prijs A poule) èn aan de Eindwinnaar van het Algemeen Klassement (en daarmee Kampioen van de) Retro Triplette Cyclus ***Jubileum Editie***.
Deze Jubileum Bonusprijzen worden onafhankelijk van het aantal inschrijvingen gegarandeerd uitgekeerd.

Bonusprijs voor 1e prijs Algemeen Klassement           + € 120,00 (éénmalig) = Totaal + € 120,00
Bonusprijs voor 1e prijs A poule (3x)                           + € 120,00 (per dag)    = Totaal + € 360,00


Garantie % Algemene Geldprijzen
Bij deelname van 32 equipes is het prijzengeld € 2.715,00 + Jubileum bonusprijzen.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt, los van de jubileum Bonusprijzen, gegarandeerd minimaal 115% en maximaal 133% van het inschrijfgeld uitgekeerd aan de geldprijzen. Indien er minder dan 32 teams zijn zal de prijstoekenning anders worden en het prijzengeld naar rato worden aangepast. 

Prijzen bij 32 equipes      A poule       A compl.    B poule     B compl.        Alg. Klassement

                                         per dag        per dag      per dag       per dag           extra prijzengeld

                        1e        € 180 + € 120      € 60           € 90            € 30                € 180 + € 120
                        2e        € 120                   € 30           € 60            € 15                € 120
                        3e        € 105                                     € 30                                   €   75
                        4e        €   60


Algemeen Klassementpunten
Voor elke gewonnen voorronde partij wordt er 10 punten toegekend. Verdere puntentelling:                           

                plaats   1e         2e          3e          4e          5e t/m 8e 
Poule
A                           65         55          45          40               25
A compl.                35         27          20          20
B                           30         23          21          18               12
B comp.                15          10            7            7 


Eindrangschikking Algemeen Klassement
Alle verkregen Algemeen Klassement punten over de 3 toernooidagen tellen mee voor de einduitslag. Diegene die na drie speeldagen het meeste aantal Klassementspunten heeft behaald is winnaar. Er zijn eindprijzen voor de top 3 equipes. 

De eindstand van het Algemeen Klassement wordt bepaald door het aantal behaalde Klassementspunten.

Indien er een gelijke stand ontstaat in het Algemeen Klassement, dan eindigt dat team hoger dat het vaakst dagwinnaar (1e prijs in A) is geworden. Als ook dit gelijk is, of als geen der partijen aan deze voorwaarde voldoet, dan eindigt dat team hoger dat de meeste hoofdfase-punten heeft behaald (dus zonder de voorronde punten meegeteld) Indien dan de stand gelijk is, eindigt dat team hoger dat de 2e toernooidag de meeste hoofdfase-punten heeft behaald (dus zonder de voorronde punten meegeteld). Daarna geld het onderling resultaar (van voorronden en poule fasen (over alle toernooidagen) en tot slot wie de eerste onderlinge ontmoeting gewonnen heeft. 

Vervangers / Invallers / wisselspelers

- Vervanger(s): Tot vóór aanvang van de 1e toernooidag kunnen ingeschreven spelers nog vervangen worden door nieuwe spelers. Dit dient gemeld te worden bij de wedstrijdleiding, waarna een formulier ingevuld én ondertekend dient te worden, waarin verklaard wordt welke spelers(s) de te vervangen speler(s) is (zijn) én welke spelers(s) de vervangende spelers(s) is (zijn). Deze wijziging zal voor de gehele cyclus gelden.
- Invaller(s): Om mee te blijven tellen in het Algemene Klassement zijn er gedurende de hele cyclus per equipe in totaal 3 invallers toegestaan èn maximaal 1 invaller per speeldag om mee te blijven tellen in het Algemeen Klassement. De invaller(s) of elke willekeurige speler c.q. deelnemer mag (mogen) niet tijdens deze cyclus-editie reeds in een ander equipe hebben meegedaan. Mutaties (invallers) dienen vóór aanvang van de wedstrijden aan de wedstrijdleiding te zijn doorgegeven. Wisselspelers zijn niet toegestaan.


Te late komst/afwezigheid/vroegtijdig vertrek
In aanvulling op de artikelen 32 en 33 van het RPS geldt de volgende regel:
- Wanneer een equipe zich terugtrekt na de eerste dag of van verdere deelname aan de cyclus wordt uitgesloten dan blijven de uitslagen van de reeds gespeelde wedstrijden bestaan.


Slotbepaling
In de gevallen waarin dit Algemeen Reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding c.q. toernooiorganisatie.

Nieuw-Loosdrecht, 190809 - RTC '19-'20 ATReglement v4-2.docx

  

Clubsponsor

GarageZuid logo
Garage Zuid, voor de beste occasions
Gijsbrecht van Amstelstraat 72
1214 BB Hilversum
www.garagezuid.nl / 035-6210338

 

 

 

Aanvullend Toernooireglement

Retro Triplette Cyclus 
Jubileum Editie (2019 – 2020)

Specifiek (en alleen geldend ) voor P.C. “De Gooiers”-leden
(en hun equipe-genoten).

 

Dit 'DeGooiers-leden-reglement' is een aanvulling op het artikel “Deelname De Gooiers-leden-equipes” in het hierboven beschreven AlgemeenToernooireglement en is alleen van toepassing op aan de Retro Triplette Cyclus deelnemende leden van P.C. De Gooiers
(en hun equipe-genoten).

 
Doel Cyclus en reden van beperking deelname De Gooiers-equipes
De Retro Triplette Cyclus heeft het doel om een groots open landelijk toernooi te worden met aansprekende namen en een hoog wedstrijdniveau. Om te voorkomen dat deze aansprekende namen geen mogelijkheid krijgen om zich aan te melden, omdat leden van De Gooiers al een merendeel van de beschikbare plaatsen bezet hebben door inschrijving, is er besloten het aantal deelnemende teams van P.C. De Gooiers leden te beperken tot

 1. maximaal 6 volledige De Gooiers-equipes bij 25 of meer ingeschreven equipes (inclusief de maximaal 6 volledige De Gooiers-equipes) of
 2. maximaal 8 volledige De Gooiers-equipes bij 24 of minder ingeschreven equipes (inclusief de maximaal 8 volledige De Gooiers-equipes).

De equipes (lees: teams), waarvan de equipe dus (bij inschrijving) uit maximaal 2 De Gooiers-leden bestaan, vallen niet onder deze regel. Deze equipes zijn wel verplicht om tijdens minimaal  2 van de 3 speeldagen met minimaal 1 niet-De Gooiers lid te spelen. Bij het niet voldoen aan deze regel zullen de betreffende spelers in de volgende editie (het jaar daarop) uitgesloten worden van deelname.

Inschrijving door De Gooiers-leden
De Gooiers-leden kunnen gewoon inschrijven via OnTip . Bij meer dan 6 of 8 inschrijvingen van volledige DeGooiers-equipes wordt het surplus aan volledige DeGooiers-equipes inschrijvingen op OnTip tijdelijk opgenomen in een reservelijst totdat het Cyclus-kwalificatietoernooi voor DeGooiers-leden-equipes heeft plaatsgevonden.

Inschrijftermijn volledige De Gooiers-leden equipes
De inschrijftermijn voor de volledige De Gooiers-leden-equipes is tot en met 11 oktober 2019.

Er zal geen DeGooiers-Kwalificatie-toernooi plaatsvinden indien er op 12 oktober:

 1. minder dan 7 volledige DeGooiers-equipes èn minder dan 25 totaal aantal equipes (inclusief de volledige De Gooiers-equipes) staan ingeschreven of
 2. minder dan 9 volledige DeGooiers-equipes èn daarbij meer dan 24 totaal aantal equipes staan ingeschreven (inclusief de volledige De Gooiers-equipes).

  In beide gevallen zullen die volledige DeGooiers-equipes die als eerste in volgorde van inschrijving (èn betaling) zijn ingeschreven als de respectievelijke nummers 6 of 8 het aantal DeGooiers-equipes completeren en elke volgende volledige DeGooiers aanmelding (aanmelding nummer 7 of 9) zullen niet meer geaccepteerd worden. Tenzij er nadien een DeGooiers-equipe uitvalt, dan zal de equipe die na het uitvallen van de betreffende equipe zich aanmeldt, alsnog geaccepteerd worden. Maar enkel indien de betreffende nieuwe aanmelding niet het aantal van 6 of 8 DeGooiers-equipes overschrijdt.

->  Je hebt er dus baat bij om zo snel mogelijk ingeschreven te staan vóór 12-10-2019!

Zodra er op OnTip (vóór 12-10-2019) meer dan 6 of 8 De Gooiers-leden-equipes zich hebben aangemeld en betaald (dus de definitief bevestigde equipes), dan worden de aanmeldingen 7 t/m … (tijdelijk) uit de OnTip inschrijflijst gehaald en op een reservelijst geplaatst. Daarmee blijven er 6 of 8 plekken gereserveerd voor De Gooiers-leden in de OnTip lijst. De namen die dan vermeld staan bij deze 6 teams kunnen dan (nog) geen aanspraak maken op deze plekken, aangezien ook zij meegenomen worden in de groep met het totaal aantal aangemelde De Gooiers-leden-equipes, die op 20 oktober 2019 met elkaar een kwalificatie-toernooi spelen om te strijden voor kwalificatie voor de 6 of 8 beschikbare plaatsen. Zonder het volledige inschrijfbedrag ad € 72,00 betaald te hebben kan een volledig DeGooiers-equipe niet deelnemen aan het Kwalificatie Toernooi.

Een voorbeeld en datum Gooiers Kwalificatie Toernooi
Als er op de speeldag van het Kwalificatie Toernooi zich 10 De Gooiers-leden-equipes hebben aangemeld (en betaald), die allen bestaan uit 3 De Gooiers-leden, dan spelen deze 10 DeGooiers leden-equipes een onderling toernooi op 20 oktober 2019 in de speelhal van het boulodrome van P.C. De Gooiers in Nieuw-Loosdrecht voor de beschikbare 6 of 8 plekken. Dit toernooi vindt binnen plaats.

Systeem
Het systeem, dat gehanteerd zal worden op de speeldag van het Kwalificatie Toernooi, zal zijn:

->  Indeling van de aanwezige equipes in 1 of 2 poules en in elk der poules worden 3 voorgelootte partijen gespeeld.

->  Bij 7 equipes worden de teams ingedeeld in 1 poule, waarin 3 partijen worden gespeeld d.m.v. loting. Na deze 3 partijen wordt de stand opgemaakt en de rangorde bepaald door het aantal winstpartijen, daarna het onderlinge resultaat en daarna het onderlinge saldo en daarna het saldo. De 6 beste equipes plaatsen zich dan voor de Cyclus.

->  Bij 8 of meer equipes worden de teams op basis van het inschrijfgeld betalingsmoment opgedeeld in 2 poules (de poules verschillen in aantal hooguit met 1), waarbij de eerst betalende in poule 1 komt, de tweede-betalende in poule 2 komt, de derde-betalende weer in poule 1 komt en de vierde-betalende in poule 2 komt, de vijfde betalende in poule 1 komt en de zesde-betalende in  poule 2 komt etc.. Er worden in elke poule 3 of 4 plekken beschikbaar gesteld om je voor te kwalificeren. Ook hier worden dan 3 partijen gespeeld d.m.v. loting en wordt de stand na deze 3 partijen opgemaakt. De rangorde wordt ook hier bepaald door het aantal winstpartijen, daarna het onderlinge resultaat en daarna het onderlinge saldo en daarna het saldo. De 3 of 4 beste equipes in elke poule plaatsen zich dan voor de Cyclus (3 bij totaal 6 beschikbare plekken en 4 bij totaal 8 beschikbare plekken).

 

Aanvang van dit kwalificatie-toernooi op zondag 20 oktober 2019
is om 13.00 uur en melden bij de toernooileiding tussen 12.15 uur en 12.45 uur.


Definitieve inschrijflijst
Na afloop van het Kwalificatie Toernooi worden de equipes, die zich gekwalificeerd hebben voor de 6 of 8 beschikbare De Gooiers-equipes plekken, met naam en toenaam toegevoegd aan de beschikbare plekken op OnTip en daarmee opgenomen in de definitieve deelnemerslijst. De equipes die voorheen op de voorlopige inschrijflijst stonden ter bescherming van de beschikbare De Gooiersleden-plekken, maar zich niet gekwalificeerd hebben via het Kwalificatie Toernooi, zullen dan verwijderd worden van de voorlopige c.q. definitieve inschrijflijst op OnTip.

Uiteraard krijgen de afvallende equipes (die zich dus niet gekwalificeerd hebben en wel al betaald hebben) hun vooruitbetaalde inschrijfgeld teruggestort. Dit zal ná 27 oktober 2019 (de aanvang van de eerste toernooidag) plaatsvinden.

Slotbepaling
In de gevallen waarin dit Aanvullend-Reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding c.q. toernooiorganisatie.

Nieuw-Loosdrecht, 190809 - RTC '19-'20 ATReglement v4-2.docx

  

Clubsponsor

GarageZuid logo
Garage Zuid, voor de beste occasions
Gijsbrecht van Amstelstraat 72
1214 BB Hilversum
www.garagezuid.nl / 035-6210338